„Obywatelskie Punkty Doradztwa Prawnego - rozwój edukacji w Gminie Chmielnik”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


Warsztaty: Prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej

W dniach 08, 15, 22 września 2010 r odbyła się III tura Warsztatów Prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej. W warsztatach uczestniczyły 4 osoby. Warsztaty odbyły się w Klubie Wolna Strefa w Celinach w gm. Chmielnik.


Warsztaty: Prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej

W dniach 08, 15, 22 września 2010 r odbędzie się III tura Warsztatów Prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej. Warsztaty odbędą się w Klubie Wolna Strefa w Celinach w gm. Chmielnik. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach szkoleniowych jest już zamknięta.


DYŻURY PRAWNE W SIERPNIU

Informujemy, iż w m-cu sierpniu 2010 r nieodpłatne dyżury prawne w ramach projektu będą odbywały się także w Klubie Wolna Strefa w Celinach w gminie Chmielnik, oraz w przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Chmielnik -w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chmielniku. Szczegółowe informację u kierownika projektu. Zapraszamy.


II TURA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

W dniach 21- 22 lipca b.r w Chmielniku odbyła się II Tura Warsztatów Szkoleniowych "Prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej". W warsztatach wzięło udział 5 osób - mieszkańców gminy Chmielnik.


I TURA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

W dniu 14 maja 2010 r o godz. 16.00 w Klubie Wolna Strefa w Przededworzu rozpocznie się I tura warsztatów "Prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej" w ramach projektu "Obywatelskie Punkty Doradztwa Prawnego-rozwój edukacji w gminie Chmielnik" współfinansowanego ze środków EFSu. Więcej...
Warsztaty szkoleniowe kierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności w zakresie utworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej (procedura rejestracyjna, rozliczenia z US, wybór formy opodatkowania, podatek od towarów i usług VAT, księgowość firmy, wybrane elementy prawa pracy (umowy, zatrudnianie pracowników). Szkolenie przeprowadzone przez radcę prawnego - Pana Krzysztofa Falanę.

PROGRAM I TURY WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH w dniu 14 maja 2010 r:
16.00 - 17.00 Przeprowadzenie szkolenia
17.00 - 17.30 Przerwa na catering
17.30 - 18.45 Kontynuacja szkolenia
18.45 Zakończenie I tury szkolenia

Kolejne spotkania w ramach szkolenia w dniach 25 maja i 1 czerwca b.r. w tych samych godzinach w Klubie Wolna Strefa w Przededworzu.

Warsztaty będą prowadzone w grupach 5-cioosobowych w III turach (m-c maj, czerwiec, lipiec 2010). Dla jednej grupy przewidzianych 8 godzin warsztatów.

Szczegółowych informacji udziela Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie", 25-711 Kielce, ul. Karczówkowska 36, numer telefonu 041 366 94 01 (p. Małgorzata Erlich-Smurzyńska)

ZAPRASZAMY


Dyżury prawnicze

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie informuje, że w ramach projektu od 01 kwietnia 2010 r do 30 września 2010 r w Klubie Wolna Strefa w Przededworzu i Sędziejowicach w gminie Chmielnik będą prowadzone dyżury prawnicze.Więcej...
Dyżury będą realizowane w dniach:

-Klub Wolna Strefa w Przededworzu( wtorek 17.00-19.00, czwartek 17.00-19.00)
-Klub Wolna Strefa w Sędziejowicach(poniedziałek 17.00-19.00, środa 17.00-19.00)

Mieszkańcy gminy Chmielnik będą mogli skorzystać nieodpłatnie z poradnictwa prawnego.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do projektu dostępnej w miejscu, w którym udzielane będzie doradztwo.

Każda z osób korzystająca ze wsparcia musi posiadać przy sobie dowód osobisty, bądź kserokopię dowodu osobistego.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/